top of page

Responsabilitat Social Corporativa

Tenim una experiència contrastada de treball amb el tercer sector fent possible el posicionament i la diferenciació de diverses ONG. Hem desenvolupat una forma de treball col·laboratiu que ens ha aportat un gran expertise. Ens enorgulleix i satisfà la cooperació conjunta. 


En paral·lel, som capaços d'identificar els valors de projectes i organitzacions que puguin aportar valor als nostres clients. Afavorim les sinergies i la cocreació, aportem creativitat i ajudem a desenvolupar i aplicar estratègies de comunicació que permetin la difusió i notorietat de les aliances fomentades.


Avui les persones al capdavant d'una empresa o servei, a més d'obtenir beneficis, i compartir la seva visió i missió amb la seva organització i stakeholders, han de tenir un propòsit que els permeti contribuir a fer del seu entorn un món millor. Un Propòsit, amb majúscula, que transcendeix de la finalitat de l'empresa. En aquesta línia, exemples com els ODS, la sostenibilitat, l'Economia Circular i la Nova Economia són excel·lents guies per a arribar a la Responsabilitat Social Corporativa. Però no n'hi ha prou amb enunciar-ho, és important establir un pla o política de Responsabilitat Social Corporativa que involucri a tota l'organització i stakeholders.


A Orbyce Communication dissenyem un pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) basat en els valors compartits de l'organització i la seva difusió mitjançant la comunicació interna. Supervisem la implementació i comunicació d'aquests i tota la comunicació externa que els incorpora com la Memòria de Sostenibilitat, les comunicacions dels líders o els comunicats a stakeholders.

 

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la manera d'actuar i dirigir les organitzacions que té en compte l'impacte que les seves activitats generen sobre els seus clients, empleats, accionistes, stakeholders i la societat en general, per a contribuir a un món millor. La Responsabilitat Social Corporativa va més enllà de l'altruisme, la bona praxi o l'acció social. Implica el compromís voluntari, constant i proactiu de l'organització no sols per a aconseguir els seus objectius estratègics, sinó també per a arribar a ells mitjançant accions que integrin la responsabilitat ètica i el desenvolupament social i mediambiental. La gestió de la Responsabilitat Social Corporativa ha de ser transversal, alineada amb la identitat de l'empresa i integrada en la seva estratègia empresarial i de comunicació.

bottom of page