top of page

Organització d'esdeveniments i protocol

Els nostres esdeveniments són part de l'estratègia de comunicació, no únicament una celebració. Permeten generar emocions i records perdurables. Presencials o online, a Orbyce Communication dissenyem i organitzem esdeveniments corporatius i socials que responen a objectius concrets. Atresorem més de 25 anys d'experiència en l'obtenció de resultats tangibles en grans actes i esdeveniments socials i digitals. Som experts en protocol i utilitzem les nostres relacions i xarxes per a oferir la millor repercussió possible de cada acció. Ens encarreguem de tot, des de la producció de l'esdeveniment fins a la supervisió de l'organització per a garantir els resultats esperats.

Què diferència
l'organització d'esdeveniments professionals del muntatge d'un acte? Que l'organització d'un esdeveniment permet integrar i optimitzar tots els aspectes relacionats amb l'esdeveniment i així mateix mesurar els resultats obtinguts. En l'organització d'un esdeveniment ha de tenir-se en compte: la planificació, la prevenció i seguretat, la comunicació, el guió, la producció, la implementació i el mesurament de resultats i indicadors d'èxit. 


En cas de tractar-se d'un esdeveniment que per la seva importància compti amb convidats rellevants per la seva trajectòria o rang, inclourem la gestió de protocol i l'ordenament dels assistents. Tenint en compte la idiosincràsia de cada territori on té lloc l'acte. El protocol oficial i les lleis i normes que el regeixen són una excel·lent eina per a atribuir a cada persona el lloc que li correspon, a partir de la coordinació amb l'amfitrió que promou l'esdeveniment. A vegades, l'ordenament planteja dubtes entre el lloc que a una persona li correspon per la seva professió o estatus i el que mereix per la seva condició personal, i per a això és clau el consultor de protocol que aporta la seva visió i recomanació.

bottom of page