top of page

Màrqueting digital

El màrqueting digital constitueix una xarxa infinita d'oportunitats per a difondre, escoltar i adaptar la comunicació de la teva marca, producte, servei o significat. Podem estendre les nostres audiències i ser capaços d’estar presents en converses, directament o mitjançant tercers. Nosaltres vetllem perquè s'aconsegueixi de manera efectiva.


A Orbyce Communication integrem analíticament el màrqueting digital i la comunicació omnicanal, ja siguin pagats, propis o referits, en l'estratègia de comunicació. Mesurem els resultats i adaptem la programació per a créixer de manera àgil en visibilitat i notorietat.

El
màrqueting digital o màrqueting online, és l'aplicació de les estratègies de comercialització i difusió en els mitjans digitals. Les tècniques off line s'adapten a l'entorn online a través de l'ús de noves eines i recursos tecnològics que permeten desenvolupar comunicacions directes, immediates i personals. El màrqueting digital també ofereix la possibilitat de mesurar els resultats obtinguts d'una manera quantificable.


Així mateix, el màrqueting digital permet l'escolta activa i una interacció a temps real amb els nostres públics que possibiliten l'atenció directa i la innovació.

bottom of page