top of page

Màrqueting de producte i marca

A Orbyce Communication treballem perquè la teva marca o producte resultin rellevants, connectant-los amb els seus consumidors a través de canals de comunicacions off line o digitals.


Coneixem al consumidor i les seves motivacions. Analitzem les tendències que resulten rellevants en cada sector i anticipem les noves actituds a mitjà termini. Adaptem l'estratègia de marca als canvis percebuts. Ens movem amb ells.


Connectem marques amb els seus consumidors. I fomentem la comunitat, bé a través dels canals de comunicació, o bé mitjançant comunicació directa o accions de màrqueting de producte i marca. Aconseguim que destaquis i perduris. Hem estat capaços de llançar i reposicionar productes de gran prestigi en comunitats significatives, per primera vegada.

El màrqueting de producte i marca és
el procés i l'estratègia que es duu a terme per a aconseguir demanda i crear necessitat entre els consumidors sobre un producte o marca, ja siguin nous o existents. Aquest procés implica la recerca de mercat, el llançament, posicionament i promoció del producte i la seva venda. 


Per a donar suport a l'estratègia de màrqueting, la comunicació de producte és clau. Aquesta consisteix a diferenciar el producte o marca destacant els seus valors i aspectes diferencials. Els seus beneficis i diferències s'apliquen a la creació de continguts. La comunicació de productes es desenvolupa de manera integral, a través dels mitjans de comunicació, mitjançant les xarxes socials o organitzant esdeveniments corporatius o de presentació de producte, amb la prescripció d'ambaixadors o influencers, entre altres.

bottom of page