top of page

Innovació i Blockchain

A Orbyce Communication ens basem en l'anticipació, en la identificació de tendències, en la innovació i l’ aplicació de la creativitat, en la generació de sinergies i en el plantejament de les preguntes adequades i coherents en cada situació. Això ens ha permès treballar amb clients, des de fa anys, que ja utilitzen la tecnologia Blockchain i la robòtica per a construir un entorn més eficient i de major confiança. Des d’Orbyce Communication hem aportat simplificació, coneixement i cocreació per a afavorir la difusió i la notorietat de tecnologies i les seves aplicacions. Si treballes al sector de la innovació nosaltres som un excel·lent partners per a la teva comunicació.
 
La
innovació consisteix a tenir l'actitud d'escoltar i la voluntat de millorar de manera contínua. A partir d'aquí, és important fer-se preguntes clau: Per a què? Com? Amb què comptem? Què necessitem per a obtenir el que ens falta? El procés d'innovació requereix espai perquè es pugui tractar, col·laboració perquè els equips interdisciplinaris i inclusius participin de manera oberta i no estar condicionat per prejudicis, perquè moltes vegades les organitzacions se centren només en el que no tenen sense pensar en el que sí que tenen o en la manera d'aconseguir el que necessitaran. El model d'innovació que cada empresa o organització selecciona ha de ser eficaç. A Orbyce Communication comptem amb una metodologia pròpia de Brainstorming i una àmplia base de dades d'especialistes col·laboradors que ens permeten aportar a cada companyia els eixos d'innovació més afins a les seves àrees de desenvolupament.


La innovació a més requereix confiança. I la tecnologia Blockchain aporta confiança a les organitzacions, acords i interaccions validant en cada procés, de manera inalterable, la informació.  Blockchain és una base de dades, organitzada en blocs d'informació encriptats i multidistribuits, de manera que és extremadament difícil que poguessin ser alterats tots alhora, que permet a l'empresa estructurar amb tota seguretat processos i acords mitjançant Smart Contracts. Ajudem els nostres clients a analitzar quins processos poden desenvolupar aplicant la tecnologia Blockchain i garantint la seva implementació. A vegades això pot incloure el desenvolupament d'un token o unitat de valor propi, per a permetre una major interacció i intercanvi d'informació amb els seus públics.

 
A Orbyce Communication oferim als nostres clients una visió d'anticipació que els permet triar millor. Disposem d'experiència en sectors com a Robòtica, Fintech, Edtech, Blockchain… permetent-nos acompanyar als nostres clients per a l'obtenció i comunicació de canvis avançats que els permetin diferenciar-se dels seus competidors i aconseguir les seves metes amb menor cost i major eficiència.

bottom of page