top of page

Gestió i prevenció de crisi de comunicació

La nostra àmplia experiència en gestió de crisi de comunicació ens permet treballar de manera conjunta amb el client en la prevenció i anàlisi de risc. Immersos en un entorn transparent i de velocitat exponencial qualsevol desajust, veritable o fake, pot convertir-se en molt poc temps en una crisi de comunicació que afecti la reputació del client. Confia en la nostra metodologia, experiència i gestió 24x7. Implementem una comunicació de crisi eficient. I anticipa't amb la nostra auditoria de riscos de comunicació. #commtitude

La comunicació de crisi fa referència a la manera en què les empreses i les marques transmeten informació en moments de risc. S'engloba dins de la gestió de crisi i té per objectiu evitar o minimitzar l'impacte de les possibles conseqüències i resultats negatius que una crisi podria desencadenar en la reputació de l'empresa o marca. Perquè la comunicació de crisi sigui efectiva, ha d'estar ben planificada i contemplada en l'estratègia general de prevenció de la companyia. 


En un entorn com l'actual, en constant canvi, d'alta velocitat i amb la veritat i la realitat infravalorades davant la percepció, les crisis de comunicació es poden difondre de manera exponencial. A Orbyce Communication treballem amb els nostres clients desenvolupant un procés d'anàlisi i prevenció que permet minimitzar sempre el risc i afrontar amb serenitat i garanties l'inici d'un procés de crisi.

bottom of page