top of page

Comunicació corporativa

A Orbyce Communication oferim una anàlisi de la comunicació interna i externa i la seva integració en un projecte estratègic fet a mida. Responem a les necessitats particulars de cada client amb activitats que s'adapten als canvis de cada empresa, marca o producte i a les actituds i comportaments dels clients i stakeholders, i mesurem el retorn. Els nostres projectes estan enfocats a l'obtenció de resultats a mitjà i llarg termini. No perdem el temps. El nostre objectiu és que el client aconsegueixi la confiança dels seus públics de manera perdurable. Cada acció suma. #commtitude


Disposem de metodologia pròpia per a la identificació de necessitats i la valoració de la comunicació d'una organització mitjançant els nostres Brainstorming i Brandrevision.

Sovint ens pregunten: Què és la
comunicació corporativa? És la informació que una organització (institució, empresa, col·lectiu, departament, agrupació…) emet, voluntària o involuntàriament, mitjançant missatges, actes, comunicacions o a través dels seus membres. La comunicació corporativa en nombroses ocasions és estratègica, i es dirigeix a un públic complet amb uns objectius prèviament definits. No obstant això, cal no oblidar que tota comunicació pot ser percebuda per clients, públics interns, ocupadors i col·laboradors, proveïdors, stakeholders, clients potencials, prescriptors, mitjans de comunicació… per això és important recordar que tot comunica. I és important tenir en compte l'actitud amb la qual l'organització treballa la seva comunicació, inclosos els aspectes sensorials de la comunicació no verbal. #commtitude


Sens dubte és important destacar que tota empresa ha de tenir integrada una comunicació estratègica que incorpori: el programa de comunicació i la tecnologia disponible, el pla de prevenció i comunicació de crisi, l'anàlisi a temps real de les dades que es recullen i el manual d'atenció a mitjans de comunicació i prescriptors. De manera que totes les persones puguin valorar en tot moment quina és la comunicació més adequada davant d’un repte concret que permeti sempre donar suport al propòsit que han de transmetre.

bottom of page